071 - 203 22 56
info@ri-organizing.nl

Mentorschap en Onder Curatele

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.

Beschermingsbewind en mentorschap combineren

Bewind en mentorschap kunt u tegelijk aanvragen. Ook kunt u eerst een bewind en later een mentorschap aanvragen of andersom. Het is niet mogelijk om naast een curatele ook een bewind of een mentorschap aan te vragen. Een curatele kan wel omgezet worden in een bewind of een mentorschap. Daarvoor moet u naar de kantonrechter.

11154001_s
hamer rechtbank

Curatele

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen 

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, zorg of begeleiding van de persoon die onder curatele is gesteld. Iemand onder curatele is handelingsonbekwaam, wat betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld het kopen van een huis. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare  curatele- en bewindregister.

Algemene Voorwaarden

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelings-bekwaam, tenzij een persoon onder curatele staat. Handelingsbewaam betekent dat de persoon geen toestemming meer nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij een huis kopen of huren.

25105561_s