071 - 203 22 56
info@ri-organizing.nl

Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een financiële maatregel voor meerderjarigen en kan aangevraagd worden voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of problematische schulden tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Hierbij gaat het om het stabiliseren van het huishoudboekje en niet om het oplossen van problematische schulden.

ri-organizing-section-bg-8

Daarnaast kan per 1 januari 2014 beschermingsbewind aangevraagd worden in geval van problematische schulden, als bijvoorbeeld reguliere schuldhulpverlening niet direct kan worden geboden. Dergelijke bewinden zullen worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister.

Beschermingsbewind houdt in dat een beschermingsbewindvoerder aangesteld wordt door de kantonrechter, om de financiën over te nemen van mensen die hun eigen financiën niet meer kunnen doen. Deze maatregel is bedoeld om kwetsbare personen voor misbruik of grote financiële problemen te beschermen.

We hebben het dus over een ingrijpende maatregel. Er zijn ook andere opties waaronder inkomens- of budgetbeheer. De cliënt spreekt dan zelf met de bewindvoerder af welke zaken hem uit handen worden genomen.

Algemene Voorwaarden